Formació de Foc

Per poder continuar participant en correfocs i festes que utilitzen el foc, els membres de les colles de diables i bestiaris hauran de fer un curs de formació per adequar-se al nou reglament d'articles pirotècnics.

La normativa espanyola, que ha hagut d'
adaptar la directiva europea sobre l'ús de pirotècnia, ha reconegut l'excepcionalitat cultural d'aquestes manifestacions però obliga les colles a acreditar una formació reglada en aquest sentit.

Els primer cursos ja han començat a Barcelona, i han reunit un 
centenar de responsables de colles. La majoria tenen molts anys d'experiència i es plantegen el curs amb diferent grau d'interès. Hi ha qui considera que no n'aprendran gaire i entenen el curs com un pur tràmit, però d'altres valoren poder obtenir una formació que els acrediti.

Fins al març del 2011 es preveu 
formar uns 1.500 responsables de grup de tot Catalunya. Després, aquests seran els encarregats de donar la formació a la resta d'integrants de les colles.

Formació dels Grups de Foc


El Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, amb el qual s’aprova el Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria (és a dir, la transposició del Govern espanyol de la Directiva del Parlament Europeu 2007/23/CE del 23.de maig de 2007 ) va comportar la regulació de l’ús de materials pirotècnics posant en perill la continuïtat del nostre patrimoni festiu amb foc.


Malgrat tot,  finalment, elReial Decret 563/2010preveu que les Comunitats Autònomes puguinreconèixer manifestacions festives com a “manifestacions de caràcter religiós, cultural o tradicional”, a nivell local o autonòmic, les quals es regiran per una Instrucció Tècnica particular 18, de 7 de maig de 2010 (la ITC 18) que modifica els principals aspectes que dificultaven la realització de les manifestacions festives amb pirotècnia tal i com les hem conegut fins ara.

La ITC 18 permet, entre d’altres mesures,

 •  utilitzar pirotècnica no marcada CE i per tant que no siguin aplicables:
  •  els límits d’edat,
  • les distàncies de seguretat establertes amb caràcter general
La ITC 18 regula:

 • la formació dels membres dels Grups de foc, i
 • dóna un període 18 mesos (de maig 2010 a novembre 2011) per regularitzar l’acreditació formativa dels membres actuals de les colles de foc de Catalunya.
Amb tot aixó s'obre un període extraordinari de formació que va de octubre 2010 fins 7 novembre de 2011, quant acaba la moratòria dels 18 mesos. El calendari negociat entre la Generalitat de Catalunya (CPCPTC), la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya i les federacions nacionals d’entitats de cultura tradicionals que utilitzen pirotècnia (bestiari i diables) per a dur a terme aquesta formació és el següent:
 • 2 d’octubre 2010: Curs-Pilot per a la formació dels Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts (RGCRE)amb alumnes proposats per les dues federacions.
 • Octubre 2010: valoració del Curs-Pilot i establiment del calendari i distribució en el territori de la formació per a RGCRE.
 • Novembre 2010 – març 2011: sessions formatives per a la resta de RGCRE entre els membres que ja formaven part de les entitats abans del 7.5.2010.
 • Març 2011 – novembre 2011: acreditació dels ConsumidorsReconeguts com Experts (CRE).
Una vegada finalitzat aquest període extraordinari de formació, a partir delnovembre de 2011 s’organitzaran cursos de RGCRE per a nous integrants de les entitats, amb la cadència i periodicitat que s’anunciarà amb antelació.