Seguretat                         Precaucions a tenir en compte en tots els correfocs.
* Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
* Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un
   mocador de cotó.
* Protegir-se els ulls.
* Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya.)
* Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir  els sorolls de les explosions pirotècniques.
* No demanar aigua als veïns.
* Obeir les indicacions dels serveis d'ordre públic i de sanitat.
* Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d'utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
* Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
* Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
* Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
* Assabentar-se abans de l'inici del recorregut del correfoc i dels punts d'assistència sanitària.
* En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d'assistència sanitària.
* En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.